JURIDISCHE INFORMATIE

EIGENDOM

Deze website is eigendom van LEZHAPID SLU, ingeschreven in het handelsregister van Andorra onder nummer 22034.

Geregistreerd kantoor :

Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorre

Directeur Redactie en Uitgeverij :

LEZHAPID SLU

Gehost door :

OVH, SAS met een kapitaal van €10.069.020, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille onder nr. 424 761 419 00045, met maatschappelijke zetel te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix.

Gegevensverwerking en vrijheid :

In overeenstemming met de eisen van de gekwalificeerde wet 15/2003 van 18 december, op de bescherming van persoonsgegevens (hierna, "LQPD") en haar uitvoeringsbepalingen, informeert LEZHAPID u dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt zullen worden ingevoerd in de juiste databases van LEZHAPID, naar behoren geregistreerd bij het Agentschap voor Gegevensbescherming van het Prinsdom Andorra. De Klant heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens:
- Per post: LEZHAPID SLU - Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra

Cookies :

Zie ons cookiebeleid HIER.

Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Site :

Deze site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom.
De site en alle onderdelen ervan (zoals handelsmerken, logo's, foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, evenals alle intellectuele werken die in de site zijn geïntegreerd) zijn het exclusieve eigendom van LEZHAPID of van derden die LEZHAPID toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Deze elementen worden beschermd door het nationale en internationale recht inzake intellectuele eigendom.
De reproductie van alle op de Site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan ter informatie voor strikt persoonlijk en privégebruik. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave van de Site of van een van zijn onderdelen, op welke drager en met welk middel dan ook, voor andere doeleinden, is onderworpen aan de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de redactie van deze Site.

Menu

Settings

Deel

Maak een gratis account aan om verlanglijstjes te gebruiken.

Meld je aan