PRÁVNÍ INFORMACE

VLASTNICTVÍ

Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti LEZHAPID SLU, zapsané v andorrském rejstříku obchodních společností pod číslem 22034.

Sídlo společnosti :

Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorre

Ředitel redakce a vydavatelství :

LEZHAPID SLU

Pořádá :

OVH, SAS s kapitálem 10 069 020 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku v Lille pod číslem 424 761 419 00045, se sídlem na adrese 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix.

Zpracování dat a svoboda :

V souladu s požadavky kvalifikovaného zákona 15/2003 ze dne 18. prosince o ochraně osobních údajů (dále jen "LQPD") a jeho prováděcích předpisů vás společnost LEZHAPID informuje, že osobní údaje, které poskytnete, budou vloženy do příslušných databází patřících společnosti LEZHAPID, řádně registrovaných u Agentury pro ochranu údajů Andorrského knížectví. Klient má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, na jejich úpravu, opravu a výmaz :
- Poštou : LEZHAPID SLU - Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorre

Soubory cookie :

Podívejte se na naše zásady používání souborů cookie ZDE.

Práva duševního vlastnictví spojená se Stránkami :

Tyto stránky představují duševní dílo chráněné ustanoveními zákoníku duševního vlastnictví.
Stránky a všechny jejich součásti (jako jsou ochranné známky, loga, fotografie, texty, slogany, kresby, obrázky, animované sekvence se zvukem nebo bez něj, jakož i všechna duševní díla integrovaná do stránek) jsou výhradním vlastnictvím společnosti LEZHAPID nebo třetích stran, které společnosti LEZHAPID povolily jejich použití. Tyto prvky jsou chráněny vnitrostátním a mezinárodním právem duševního vlastnictví.
Reprodukce všech dokumentů zveřejněných na těchto stránkách je povolena pouze pro výhradně informační účely pro osobní a soukromé použití. Jakákoli reprodukce a/nebo prezentace stránek nebo jejich částí na jakémkoli médiu a jakýmikoli prostředky pro jiné účely je podmíněna výslovným, písemným a předchozím souhlasem vedoucího redakce těchto stránek.

Menu

Settings

Sdílet

Vytvořte si bezplatný účet a používejte seznamy přání.

Přihlášení