ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

U kunt contact opnemen met onze Klantenservice :

Via ons contactformulier (antwoord binnen 48 uur)
Per post: LEZHAPID SLU - Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra

INLEIDING

De site www.c60-france.com (hierna te noemen de "Site") is een informatieve en elektronische handelssite die toegankelijk is via het internet en die openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna te noemen de "internetgebruiker"). Het wordt uitgegeven door de vennootschap LEZHAPID (hierna te noemen "LEZHAPID"), SLU, met maatschappelijke zetel te Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra, ingeschreven in het handelsregister van Andorra onder nummer 22034.
De site stelt LEZHAPID in staat natuurlijke oliën en accessoires te koop aan te bieden die door en/of voor LEZHAPID zijn vervaardigd (hierna te noemen de "Producten") aan internetgebruikers die de site doorbladeren (hierna te noemen "Gebruikers"). De gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd wordt de "Klant" genoemd. De rechten en verplichtingen van de Gebruiker gelden noodzakelijkerwijs ook voor de Klant.
Elke bestelling van een op de Site aangeboden Product impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoop- en herroepingsvoorwaarden, hetgeen blijkt uit het aanvinken van het vakje "Ik verklaar dat ik de algemene verkoopsvoorwaarden van c60-france.com heb gelezen en aanvaard en dat ik op de hoogte ben van mijn herroepingsrecht".

ARTIKEL 1 - DOEL

Het doel van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden is, uitsluitend op grond van de relaties die zij op het internetnetwerk tot stand brengen, de rechten en verplichtingen van de Partijen vast te leggen die voortvloeien uit de online verkoop van op de Site aangeboden Producten.
Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de follow-up van deze bestelling tussen de partijen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.

ARTIKEL 2 - PRODUCTEN

2.1 Producten

De door LEZHAPID te koop aangeboden Producten zijn die welke op de Site staan vermeld, op de dag van de raadpleging van de Site door de Gebruiker en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
In geval van onbeschikbaarheid van een van de Producten wordt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
De foto's en teksten ter illustratie van de Producten maken geen deel uit van het contractuele gebied.

2.2 Gebruik van de producten

Voorzorgsmaatregelen voor gebrui

C60 oliën zijn zeer krachtige antioxidanten en kunnen gevaarlijk zijn als ze niet correct worden gebruikt.
LEZHAPID hecht aan elke bestelling de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van C60-olie en de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden.
De Klant moet de veiligheidsinstructies lezen alvorens de LEZHAPID Producten te gebruiken en deze opvolgen voor elk gebruik van de LEZHAPID Producten.
De aanbevelingen voor het gebruik kunnen ook hier worden gedownload: "Aanbevelingen voor het gebruik van C60-olie". De Afnemer die een LEZHAPID Product verkoopt of aanbiedt met goedkeuring van LEZHAPID is verplicht de aanbevelingen voor gebruik met het LEZHAPID Product aan zijn afnemer te overhandigen.
LEZHAPID is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van een LEZHAPID-product of door het niet naleven van de aanbevelingen voor het gebruik en de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden bij het gebruik van een LEZHAPID-product of door het niet verstrekken van dergelijke aanbevelingen door een dealer.

Gebruik van C60-olie voor therapeutische doeleinden

C60-oliën zijn geen ongevaarlijke producten en bevatten zeer hoge percentages actieve stoffen. LEZHAPID moedigt geen zelfmedicatie aan.
De informatie op de Site is gebaseerd op wetenschappelijke referentie-experimenten. Het wordt verstrekt voor informatieve doeleinden en vormt op geen enkele wijze medische informatie, noch valt het onder de verantwoordelijkheid van LEZHAPID.
Voor elk gebruik van C60 oliën voor therapeutische doeleinden wijst LEZHAPID u op de noodzaak een arts of een bevoegde apotheker te raadplegen.

2.3 Wederverkoop van LEZHAPID-producten

De wederverkoop van LEZHAPID producten is niet toegestaan zonder een schriftelijke en contractuele overeenkomst met LEZHAPID, de eigenaar van het merk.
Het herverpakken van LEZHAPID-producten voor wederverkoop onder een andere merknaam is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LEZHAPID.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

De prijzen zijn aangegeven in euro en gelden voor het grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van DOM en TOM. Zij houden rekening met eventuele kortingen en BTW die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst en buiten de Europese Unie en de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen wordt geleverd, wordt zonder BTW gefactureerd en kan worden onderworpen aan eventuele belastingen, douanerechten en andere gerelateerde kosten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Deze extra kosten zijn voor rekening van de Klant.
De op de Site vermelde prijzen zijn gegarandeerd op de dag van de bestelling binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en behoudens kennelijke typografische fouten of weglatingen.
De aangegeven prijzen houden geen rekening met de leveringskosten die extra gefactureerd of aangeboden zullen worden naargelang het bedrag van de bestelling en het land van levering, en die aan de Gebruiker zullen worden gespecificeerd bij de definitieve validatie van zijn bestelling.
Deze verzendkosten zijn exclusief douane en andere extra kosten die nodig kunnen zijn om bepaalde landen binnen te komen, deze kosten blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.
LEZHAPID behoudt zich het recht voor, dat de Gebruiker aanvaardt, om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen.
Bovendien heeft C60-France een getrouwheidsprogramma, waarvan de voorwaarden gedetailleerd zijn in de algemene voorwaarden van het getrouwheidsprogramma van C60-France die zichtbaar zijn op de website www.c60-france.com.
De klant verklaart de algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma LEZHAPID te aanvaarden zodra hij de algemene verkoopsvoorwaarden van C60-France aanvaardt.

ARTIKEL 4 - REGISTRATIE EN VALIDERING VAN BESTELLINGEN

4.1 Navigatie binnen de site

De Gebruiker kan kennismaken met de verschillende Producten die LEZHAPID op haar Site te koop aanbiedt.
De Gebruiker kan vrij surfen op de verschillende pagina's van de Site zonder zich te verbinden tot een bestelling.

4.2 Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, kiest hij de verschillende Producten waarin hij geïnteresseerd is, en geeft hij deze interesse aan door te klikken op het "winkelwagentje".
De Gebruiker kan te allen tijde :

  • Een overzicht krijgen van de door hen geselecteerde producten, door op het mandje te klikken.
  • Ga verder of wijzig hun selectie van Producten door te klikken op "Terug naar catalogus".
  • Vul zijn selectie van Producten in en bestel deze Producten door te klikken op "Ga naar de kassa".

Om de door hem gekozen Producten te bestellen, moet iedere Gebruiker, nadat hij op "Deelnemen aan de kassa" heeft geklikt, zich identificeren door zijn e-mailadres en het wachtwoord in te voeren dat hij eerder heeft gekozen bij het aanmaken van zijn account, of, als het zijn eerste bestelling is, door te klikken op "Mijn account aanmaken". In dit laatste geval dient de Gebruiker het daartoe bestemde formulier nauwkeurig in te vullen, waarop hij de voor zijn identificatie benodigde gegevens, met name zijn naam, voornaam en postadres, vermeldt. Bovendien moet de Gebruiker zijn e-mailadres en een wachtwoord naar keuze opgeven, dat persoonlijk en vertrouwelijk is en dat hij nodig heeft om zich later op de Site te identificeren.
De Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens zijn identiteit bewijst en zijn instemming aantoont.
Zodra de Gebruiker is geïdentificeerd, moet hij het leveringsadres valideren (zoals bepaald in artikel 5 hieronder) en verschijnt er een bestelformulier op het scherm met een samenvatting van: de aard, de hoeveelheid en de prijs van de door de Gebruiker geselecteerde Producten, evenals het totaalbedrag van de bestelling, de leveringskosten, de levertijd, de contactgegevens van de Gebruiker en het leveringsadres van de Producten.

Commerciële aanbiedingen
Om van een commerciële aanbieding te profiteren, moet de Gebruiker zijn "voordeelcode" invoeren en valideren in het daarvoor bestemde veld op de overzichtspagina van de bestelling.

4.3 Definitieve validatie van de bestelling en betaling

Zodra de Gebruiker op de hoogte is van de status van zijn bestelling, en zodra alle gevraagde informatie is ingevuld, verschijnt een samenvatting van deze informatie en de bestelling en moet de Gebruiker de betalingswijze kiezen waarmee hij zijn betaling wenst uit te voeren om zijn bestelling definitief te bevestigen.
Bestellingen zijn betaalbaar in :

  • Euro's per Franse of internationale creditcard, Franse of Europese bankoverschrijving of per Franse cheque.

Er wordt gespecificeerd dat de gebruiker bij een onmiddellijke betaling met een kredietkaart automatisch wordt doorgestuurd naar de elektronische betaalserver van het beveiligde betalingsplatform. Dit platform is beveiligd door S.S.L. (Secure Socket Layer) encryptie om alle gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen te beschermen, en op geen enkel moment worden de bankgegevens van de Gebruiker doorgegeven op het computersysteem van C60-France.
Zodra de Gebruiker zijn betaling heeft gevalideerd, wordt de bestelling geregistreerd. De gebruiker wordt een klant. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van C60-France en geldt als bewijs van de contractuele betrekkingen tussen de partijen.
In overeenstemming met artikel 6. hieronder, heeft de Klant het recht de overeenkomst te herroepen en terugbetaald te worden, gedurende veertien (14) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten door de Klant.

4.4 Orderbevestiging

Een samenvatting van de bestelling wordt weergegeven zodra de bestelling is gevalideerd.
Deze bevestiging bevat alle elementen van het contract tussen de partijen.
Dit besteloverzicht wordt eveneens binnen enkele minuten na de aankoop per e-mail naar de Klant gestuurd.
De Klant heeft dan toegang tot "order tracking" door te klikken op "mijn account" en zich te identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord.

4.5 Wijziging van een bevel

De opvolging van vroegere bestellingen is toegankelijk via het menu "Mijn rekening".
Om een bestelling te wijzigen, is het noodzakelijk de bestelling te annuleren, deze terug in het mandje te plaatsen en vervolgens naar wens te corrigeren alvorens deze te valideren.
De wijziging of annulering van een bestelling is alleen mogelijk wanneer de status ervan "Geregistreerd" is.
Een bestelling in de status "in voorbereiding" of "verzonden" kan niet meer worden gewijzigd.

4.6 Geschenken

De Klant kan via de Site geschenken geven aan zijn vrienden. De bestelprocedure is dezelfde als voor persoonlijke aankopen. Op de website van C60-France kan de klant een persoonlijke boodschap sturen naar de ontvanger van het geschenk. Dit bericht wordt vermeld op het document dat de goederen bij levering vergezelt.
C60-France garandeert dat de prijs van het (de) aangeboden artikel(en) niet voorkomt op het document dat de goederen bij levering vergezelt.
De ontvanger van het geschenk geniet bovendien alle garanties die in artikel 6 hieronder worden genoemd.

ARTIKEL 5 - LEVERING

5.1 Leveringstermijnen en -methoden

Uw bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt door de afdeling Klantenservice en Verzending, geopend van maandag tot en met vrijdag.
Bestellingen worden klaargemaakt zodra de betaling is ontvangen. Betaling per creditcard garandeert een snelle verwerking van uw bestelling.

Levertijd in Europees Frankrijk
Bestellingen worden verzonden binnen 48 uur na ontvangst van de betaling van uw bestelling, tenzij anders aangegeven op de pagina "mandje".
Na levering door onze verzendafdeling wordt uw bestelling binnen 2 tot 3 dagen geleverd door Coliposte (Colissimo suivi).
Deze tijden zijn in werkdagen, exclusief problemen met de postbezorging.

Levertijd in de rest van de wereld
Uw bestelling wordt geleverd door COLIPOSTE. De geleverde landen, verzendmethoden en levertijden worden aangegeven op de website van C60-France door hier te klikken.

5.2 Vertraging / niet-levering

Verlies van het pakket tijdens het vervoer
Colissimo en FedEx zijn zeer betrouwbare diensten. Zoals bij elke verzending is het echter mogelijk dat de levering vertraging oploopt of dat het pakket zoekraakt. In geval van een vertraging in de levering van meer dan 7 dagen moet de Klant de klantendienst van C60-France op de hoogte brengen, die de informatie zal doorgeven aan de Post of Fedex om een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek kan tot 21 dagen na de opening ervan duren. Als het pakket tijdens deze periode wordt gevonden, wordt het (in de meeste gevallen) onmiddellijk naar het huis van de klant teruggestuurd. Indien het pakket daarentegen na afloop van de onderzoekstermijn van 21 dagen niet is gevonden, zal Colissimo of FedEx het pakket als verloren beschouwen. In dat geval stuurt C60-France op kosten van de Klant een vervangend pakket naar de Klant. Indien het/de verloren product(en) op dat moment niet meer beschikbaar is/zijn, zal C60-France de Klant de kosten van het/de product(en) vergoeden.

Annulering van de bestelling
In geval van een vertraging in de levering van meer dan 7 dagen ten opzichte van de geplande leveringsdatum, kan de Klant de bestelling annuleren door contact op te nemen met de Klantendienst van C60-France via e-mail of telefoon.

5.3 Anomalieën

Elke anomalie betreffende de levering (beschadiging, open pakje, beschadigd pakje, gebroken producten, enz.) moet worden aangegeven op de leveringsbon in de vorm van "handgeschreven voorbehouden", vergezeld van de handtekening van de Klant. De Klant dient de onregelmatigheid onmiddellijk te melden aan de Klantendienst van C60-France zodat een klacht kan worden ingediend bij Coliposte.
C60-France zal het (de) vervangende product(en) op kosten van de Klant naar hem terugsturen.

ARTIKEL 6 - RETOURZENDINGEN EN HERROEPINGSRECHT

Voorwaarden voor herroeping
De Klant beschikt over een retourrecht van veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van de gehele bestelling om deze zonder opgave van redenen te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant zijn beslissing om van zijn bestelling af te zien, kenbaar maken door een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring met vermelding van zijn naam en voornaam, e-mail, adres, bestelnummer en datum :

  • Via internet: contactformulier
  • Of per post: LEZHAPID SLU - Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra

Het herroepingsformulier kan worden gebruikt om de verwerking te vergemakkelijken.

Terugbetalingen
In geval van intrekking door de Klant zal C60-France de van de Klant ontvangen betalingen onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop C60-France in kennis is gesteld van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken, terugbetalen.
Indien de Klant zich terugtrekt uit de gehele bestelling, zal C60-France alle voor deze bestelling van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen.
Indien de Klant een deel van de bestelling annuleert, zal C60-France het bedrag van de geretourneerde Producten terugbetalen.
De terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor de bestelling heeft gebruikt of via bankoverschrijving.
C60-France kan deze terugbetaling uitstellen totdat de Producten zijn ontvangen en gecontroleerd.

Teruggave van producten
De Klant moet de Producten uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, terugsturen.
De geretourneerde producten moeten ongeopend, compleet en onbeschadigd zijn.
De pakketten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres :

LEZHAPID SLU
Passatge d'Europa, 1
AD500 Andorra la Vella
Andorra

vergezeld van het herroepingsformulier dat hier kan worden gedownload of de volgende informatie op gewoon papier: naam en voornaam, e-mail, adres, bestelnummer en datum.
De Klant is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de gehele bestelling of de Producten.

ARTIKEL 7 - KWALITEITSGARANTIE

De Klant geniet van een kwaliteitsgarantie op LEZHAPID producten.
Indien het gebrek wordt aangetoond, verbindt LEZHAPID zich ertoe de gebrekkige of niet-conforme producten en de eventuele retourkosten binnen veertien (14) dagen om te ruilen of terug te betalen.

Om technische bijstand over een product te verkrijgen of een klacht in te dienen, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst via het internet: contactformulier.

ARTIKEL 8 - INFORMATIETECHNOLOGIE EN PRIVACY

In overeenstemming met de eisen van de gekwalificeerde wet 15/2003 van 18 december, op de bescherming van persoonsgegevens (hierna, "LQPD") en haar uitvoeringsbepalingen, informeert LEZHAPID u dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt zullen worden ingevoerd in de juiste databases van LEZHAPID, naar behoren geregistreerd bij het Agentschap voor Gegevensbescherming van het Prinsdom Andorra. De Klant heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens.
Hiertoe kan de Klant contact opnemen met C60-France :

  • Via internet: contactformulier
  • Of per post: LEZHAPID SLU - Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra

ARTIKEL 9 - GESCHILLEN

Dit contract is onderworpen aan het Franse recht. LEZHAPID kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, zowel materieel als immaterieel of fysiek, die het gevolg kan zijn van een onjuist gebruik van de verkochte producten.
In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract heeft de Klant de mogelijkheid om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken, met name met behulp van een beroepsvereniging van de branche, een consumentenvereniging of elk ander advies van zijn keuze.
Klachten of geschillen worden altijd met aandachtige welwillendheid ontvangen, waarbij altijd wordt uitgegaan van de goede trouw van degene die de moeite neemt zijn situatie uit te leggen. In geval van een geschil neemt de Klant eerst contact op met de onderneming om een minnelijke schikking te verkrijgen.
De handelsrechtbank van Andorra la Vella is exclusief bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijze.

Menu

Settings

Deel

Maak een gratis account aan om verlanglijstjes te gebruiken.

Meld je aan