VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Můžete se obrátit na náš zákaznický servis :

Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře (odpověď do 48 hodin)
Poštou: LEZHAPID SLU - Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra

ÚVOD

Stránka www.c60-france.com (dále jen "stránka") je informační a elektronický obchod přístupný prostřednictvím internetu, který je přístupný všem uživatelům této sítě (dále jen "uživatel internetu"). Vydává ji společnost LEZHAPID (dále jen "LEZHAPID"), SLU, se sídlem na adrese Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra, zapsaná v andorrském rejstříku obchodních společností pod číslem 22034.
Stránky umožňují společnosti LEZHAPID nabízet k prodeji přírodní oleje a příslušenství vyráběné společností LEZHAPID a/nebo pro společnost LEZHAPID (dále jen "výrobky") uživatelům internetu, kteří si stránky prohlížejí (dále jen "uživatelé"). Uživatel, který potvrdil objednávku, se označuje jako "zákazník". Práva a povinnosti uživatele se nutně vztahují i na zákazníka.
Jakákoli objednávka výrobku nabízeného na těchto stránkách znamená seznámení se s těmito všeobecnými prodejními podmínkami a výslovný souhlas s nimi, což se projeví zaškrtnutím políčka "Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a přijímám všeobecné prodejní podmínky c60-france.com a že jsem informován/a o svém právu na odstoupení od smlouvy".

ČLÁNEK 1 - ÚČEL

Účelem těchto všeobecných prodejních podmínek je výhradně definovat práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z online prodeje produktů nabízených na těchto stránkách, a to na základě vztahů, které se jimi zakládají v internetové síti.
Upravují všechny kroky nezbytné pro zadání objednávky a zajišťují následné kroky v souvislosti s touto objednávkou mezi stranami.
Tyto podmínky platí s vyloučením jakýchkoli jiných dokumentů.

ČLÁNEK 2 - PRODUKTY

2.1 Výrobky

Výrobky nabízené společností LEZHAPID k prodeji jsou výrobky uvedené na Stránkách v den, kdy Uživatel Stránky navštíví, a v rámci dostupných zásob.
V případě nedostupnosti některého z produktů bude zákazník co nejdříve informován.
Fotografie a texty ilustrující výrobky nejsou součástí smluvního pole.

2.2 Používání produktů

Bezpečnostní opatření pro použití

Oleje C60 jsou velmi silné antioxidanty a při nesprávném použití mohou být nebezpečné.
LEZHAPID ke každé objednávce přikládá pokyny pro používání olejů C60 a zdravotní a bezpečnostní podmínky.
Zákazník si musí před použitím výrobků LEZHAPID přečíst bezpečnostní pokyny a při používání jakéhokoli výrobku LEZHAPID je dodržovat.
Doporučení k použití si můžete stáhnout zde: "Doporučení pro používání olejů C60". Zákazník, který prodává nebo nabízí výrobek LEZHAPID se souhlasem společnosti LEZHAPID, je povinen předat svému kupujícímu doporučení pro použití s výrobkem LEZHAPID.
Společnost LEZHAPID neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku LEZHAPID nebo nedodržením doporučení pro použití a zdravotních a bezpečnostních podmínek při používání výrobku LEZHAPID nebo neposkytnutím těchto doporučení prodejcem.

Použití olejů C60 pro terapeutické účely

Oleje C60 nejsou neškodné produkty a obsahují velmi vysoké procento účinných látek. LEZHAPID nepodporuje samoléčbu.
Informace uvedené na těchto stránkách jsou založeny na vědeckých referenčních experimentech. Je poskytována pouze pro informační účely a v žádném případě nepředstavuje lékařské informace, ani za ni nenese odpovědnost společnost LEZHAPID.
Společnost LEZHAPID připomíná, že při jakémkoli použití olejů C60 k léčebným účelům je třeba poradit se s lékařem nebo příslušným lékárníkem.

2.3 Další prodej výrobků LEZHAPID

Další prodej výrobků LEZHAPID není povolen bez písemné a smluvní dohody se společností LEZHAPID, která značku vlastní.
Přebalování výrobků LEZHAPID pro další prodej pod jinou značkou není bez písemného souhlasu společnosti LEZHAPID povoleno.

ČLÁNEK 3 - CENY

Ceny jsou uvedeny v eurech a platí pro území Evropské unie s výjimkou DOM a TOM. Zohledňují případné slevy a DPH platné v den objednávky.

Jakákoli objednávka učiněná na těchto stránkách a doručená mimo Evropskou unii a do francouzských zámořských departementů a území bude fakturována bez DPH a může podléhat případným daním, clům a dalším souvisejícím nákladům, které jsou uvaleny v okamžiku, kdy zásilka dorazí na místo určení. Tyto dodatečné náklady nese zákazník.
Ceny uvedené na Stránkách jsou garantovány v den objednávky v rámci dostupných zásob a s výjimkou zjevných tiskových chyb nebo opomenutí.
Uvedené ceny nezohledňují náklady na dodání, které budou fakturovány navíc nebo nabízeny podle výše objednávky a země dodání a budou uživateli upřesněny při konečném potvrzení jeho objednávky.
Tyto náklady na dopravu nezahrnují clo a další dodatečné náklady, které mohou být vyžadovány pro vstup do některých zemí, tyto náklady zůstávají výhradně v odpovědnosti zákazníka.
LEZHAPID si vyhrazuje právo, které uživatel akceptuje, kdykoli změnit své ceny.
Kromě toho má C60-France věrnostní program, jehož podmínky jsou podrobně popsány ve všeobecných podmínkách věrnostního programu C60-France, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.c60-france.com.
Zákazník prohlašuje, že souhlasí se všeobecnými podmínkami věrnostního programu LEZHAPID, jakmile přijme všeobecné prodejní podmínky společnosti C60-France.

ČLÁNEK 4 - REGISTRACE A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

4.1 Navigace na Stránkách

Uživatel se může seznámit s různými produkty, které společnost LEZHAPID na svých stránkách nabízí k prodeji.
Uživatel může volně procházet různé stránky webu, aniž by se zavázal k objednávce.

4.2 Registrace objednávky

Pokud si uživatel přeje provést objednávku, vybere si různé produkty, o které má zájem, a vyjádří svůj zájem kliknutím na ikonu "nákupního košíku".
Uživatel může kdykoli :

  • Kliknutím na košík získáte přehled o vybraných produktech.
  • Pokračovat nebo upravit výběr produktů kliknutím na "Zpět do katalogu".
  • Dokončete výběr produktů a objednejte je kliknutím na "Přejít k pokladně".

Pro objednání vybraných produktů se musí každý uživatel po kliknutí na "Připojit se k pokladně" identifikovat zadáním své e-mailové adresy a hesla, které si předtím zvolil při vytváření svého účtu, nebo, pokud se jedná o jeho první objednávku, kliknutím na "Vytvořit můj účet". V druhém případě musí uživatel přesně vyplnit poskytnutý formulář, ve kterém uvede údaje nezbytné pro svou identifikaci, zejména své příjmení, jméno a poštovní adresu. Kromě toho musí uživatel uvést svou e-mailovou adresu a heslo, které si zvolí a které bude osobní a důvěrné a které bude potřebovat k pozdější identifikaci na stránkách.
Uživatel je informován a souhlasí s tím, že zadáním těchto dvou identifikátorů prokazuje svou totožnost a svůj souhlas.
Po identifikaci Uživatele musí Uživatel potvrdit adresu pro doručení (jak je uvedeno v článku 5 níže) a na obrazovce se objeví objednávkový formulář, který shrnuje: povahu, množství a cenu Výrobků vybraných Uživatelem, jakož i celkovou částku objednávky, náklady na doručení, dobu doručení, kontaktní údaje Uživatele a adresu pro doručení Výrobků.

Komerční nabídky
Aby mohl uživatel využít obchodní nabídku, musí zadat a potvrdit svůj "kód výhody" v poli uvedeném na stránce shrnutí objednávky.

4.3 Závěrečná validace objednávky a platba

Jakmile se uživatel dozví o stavu své objednávky a jakmile vyplní všechny požadované informace, zobrazí se shrnutí těchto informací a objednávky a uživatel musí zvolit způsob platby, kterým chce provést svou platbu, aby definitivně potvrdil svou objednávku.
Objednávky jsou splatné v :

  • Euro francouzskou nebo mezinárodní kreditní kartou, francouzským nebo evropským bankovním převodem nebo francouzským šekem.

Je uvedeno, že při okamžité platbě kreditní kartou bude uživatel automaticky převeden na elektronický platební server zabezpečené platební platformy. Tato platforma je zabezpečena šifrováním S.S.L. (Secure Socket Layer), aby byly chráněny všechny údaje týkající se platebních prostředků, a v žádném případě nebudou v počítačovém systému C60-France přenášeny bankovní údaje uživatele.
Jakmile uživatel potvrdí svou platbu, je objednávka zaznamenána. Uživatel se stává zákazníkem. Objednávkový formulář bude zaznamenán v počítačových registrech společnosti C60-France a bude považován za důkaz smluvního vztahu mezi stranami.
V souladu s článkem 6 níže má zákazník právo odstoupit od smlouvy a získat zpět peníze ve lhůtě čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne převzetí výrobků zákazníkem.

4.4 Potvrzení objednávky

Po potvrzení objednávky se zobrazí její shrnutí.
Toto potvrzení bude obsahovat všechny prvky smlouvy mezi stranami.
Toto shrnutí objednávky bude zákazníkovi rovněž zasláno e-mailem během několika minut po nákupu.
Zákazník pak bude mít přístup ke "sledování objednávek" kliknutím na "můj účet" a identifikací pomocí e-mailové adresy a hesla.

4.5 Změna objednávky

Sledování minulých objednávek je dostupné v nabídce "Můj účet".
Chcete-li objednávku upravit, je nutné ji zrušit, vložit zpět do košíku a poté ji před validací podle potřeby opravit.
Změna nebo zrušení objednávky je možné pouze v případě, že je její stav "Registrovaná".
Objednávku ve stavu "připravuje se" nebo "odesláno" již nelze upravovat.

4.6 Dary

Zákazník může prostřednictvím Stránek obdarovat své přátele. Postup objednávání je stejný jako u osobních nákupů. Webové stránky C60-France umožňují zákazníkovi zaslat příjemci dárku osobní vzkaz. Tato zpráva bude uvedena na dokladu přiloženém ke zboží při dodání.
Společnost C60-France zaručuje, že cena nabízeného zboží nebude uvedena na dokladu přiloženém ke zboží při dodání.
Příjemce daru bude rovněž požívat všech záruk uvedených v článku 6 níže.

ČLÁNEK 5 - DORUČOVÁNÍ

5.1 Dodací lhůty a způsoby

Vaše objednávky zpracovává co nejrychleji oddělení zákaznického servisu a přepravy, které je otevřeno od pondělí do pátku včetně.
Objednávky jsou připraveny ihned po obdržení platby. Platba kreditní kartou zaručuje rychlé vyřízení objednávky.

Dodací lhůta v metropolitní Francii
Objednávky jsou odesílány do 48 hodin od přijetí platby za vaši objednávku, pokud není na stránce "košík" uvedeno jinak.
Po doručení naším přepravním oddělením je vaše objednávka doručena do 2 až 3 dnů společností Coliposte (Colissimo suivi).
Tyto časy jsou uvedeny v pracovních dnech, s výjimkou problémů s doručováním poštou.

Doba dodání ve zbytku světa
Vaše objednávka bude doručena společností COLIPOSTE. Dodávané země, způsoby dopravy a dodací lhůty jsou uvedeny na webových stránkách C60-France po kliknutí zde.

5.2 Zpoždění / nedodání zboží

Ztráta obalu během přepravy
Colissimo a FedEx jsou velmi spolehlivé služby. Jako u každé zásilky je však možné, že dojde ke zpoždění doručení nebo že se zásilka ztratí. V případě zpoždění doručení o více než 7 dní musí zákazník informovat oddělení služeb zákazníkům společnosti C60-France, které předá informace poště nebo společnosti Fedex, aby zahájily šetření. Toto šetření může trvat až 21 dní ode dne jeho zahájení. Pokud se během této doby zásilka najde, bude okamžitě přesměrována k zákazníkovi domů (ve většině případů). Pokud se naopak zásilka po uplynutí 21denní lhůty pro šetření nenajde, bude společnost Colissimo nebo FedEx považovat zásilku za ztracenou. V takovém případě společnost C60-France zašle zákazníkovi náhradní balíček na jeho náklady. Pokud ztracený(é) výrobek(y) již v té době nebude(ou) k dispozici, společnost C60-France zákazníkovi uhradí náklady na výrobek(y).

Zrušení objednávky
V případě zpoždění dodávky o více než 7 dní oproti plánovanému datu dodání může zákazník objednávku zrušit tak, že kontaktuje zákaznický servis společnosti C60-France e-mailem nebo telefonicky.

5.3 Anomálie

Jakékoli nesrovnalosti týkající se dodávky (poškození, otevřená zásilka, poškozená zásilka, rozbité výrobky atd.) musí být uvedeny na dodacím listu formou "vlastnoručních výhrad" a opatřeny podpisem zákazníka. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit tuto anomálii oddělení služeb zákazníkům společnosti C60-France, aby mohla být uplatněna reklamace u společnosti Coliposte.
Společnost C60-France vrátí zákazníkovi náhradní výrobek (výrobky) na jeho náklady.

ČLÁNEK 6 - VRÁCENÍ A PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podmínky odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo na vrácení čtrnáct (14) dnů od data obdržení celé objednávky, aby ji vzal zpět bez nutnosti udání důvodu.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník oznámit své rozhodnutí odstoupit od objednávky jednoznačným písemným prohlášením, ve kterém uvede své jméno a příjmení, e-mail, adresu, číslo a datum objednávky :

  • Přes internet: kontaktní formulář
  • Nebo poštou: LEZHAPID SLU - Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra

Pro usnadnění zpracování lze použít formulář pro odstoupení od smlouvy.

Náhrady
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka vrátí společnost C60-France veškeré platby, které od zákazníka obdržela, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla společnost C60-France informována o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy.
Pokud zákazník odstoupí od celé objednávky, společnost C60-France mu vrátí všechny platby, které od něj za tuto objednávku obdržela.
V případě, že zákazník odstoupí od části objednávky, společnost C60-France mu vrátí částku za vrácené výrobky.
Vrácení peněz bude provedeno stejným platebním prostředkem, který zákazník použil při objednávce, nebo bankovním převodem.
Společnost C60-France může toto vrácení peněz odložit až do doby, kdy obdrží a zkontroluje výrobky.

Vrácení výrobků
Zákazník musí vrátit výrobky nejpozději do čtrnácti (14) dnů od oznámení svého rozhodnutí odstoupit od smlouvy.
Vrácené produkty musí být neotevřené, kompletní a nepoškozené.
Balíčky je třeba vrátit na následující adresu :

LEZHAPID SLU
Passatge d'Europa, 1
AD500 Andorra la Vella
Andorra

spolu s formulářem pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde, nebo s následujícími údaji na obyčejném papíře: jméno a příjmení, e-mail, adresa, číslo a datum objednávky.
Náklady na vrácení celé objednávky nebo výrobků nese zákazník.

ČLÁNEK 7 - ZÁRUKA KVALITY

Zákazník má na výrobky LEZHAPID záruku kvality.
Pokud se vada prokáže, společnost LEZHAPID se zavazuje vyměnit nebo uhradit vadné nebo nevyhovující výrobky a případné náklady na vrácení do čtrnácti (14) dnů.

Pokud chce zákazník získat technickou pomoc ohledně výrobku nebo podat stížnost, může se obrátit na zákaznický servis prostřednictvím internetu: kontaktní formulář.

ČLÁNEK 8 - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s požadavky kvalifikovaného zákona 15/2003 ze dne 18. prosince o ochraně osobních údajů (dále jen "LQPD") a jeho prováděcích předpisů vás společnost LEZHAPID informuje, že osobní údaje, které poskytnete, budou vloženy do příslušných databází patřících společnosti LEZHAPID, řádně registrovaných u Agentury pro ochranu údajů Andorrského knížectví. Klient má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, na jejich úpravu, opravu a výmaz.
Za tímto účelem může zákazník kontaktovat společnost C60-France :

  • Přes internet: kontaktní formulář
  • Nebo poštou: LEZHAPID SLU - Passatge d'Europa, 1 - AD500 Andorra la Vella, Andorra

ČLÁNEK 9 - SPORY

Tato smlouva podléhá francouzskému právu. Společnost LEZHAPID nenese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, ať už materiální nebo nemateriální či fyzické, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání prodávaných výrobků.
V případě potíží při uplatňování této smlouvy má zákazník možnost před jakýmkoli soudním řízením hledat smírné řešení, zejména s pomocí profesního sdružení v oboru, spotřebitelského sdružení nebo jiného poradenství podle svého výběru.
Stížnosti nebo spory budou vždy přijímány s pozornou vstřícností, přičemž se vždy předpokládá dobrá vůle osoby, která si dá práci s vysvětlením své situace. V případě sporu se klient nejprve obrátí na společnost, aby dosáhl smírného řešení.
Výlučnou příslušnost má obchodní soud v Andoře la Vella, a to bez ohledu na místo doručení a přijatý způsob platby.

Menu

Settings

Sdílet

Vytvořte si bezplatný účet a používejte seznamy přání.

Přihlášení