Laatste reacties
Geen commentaar
Blog zoeken
Gerelateerde artikelen

C60 de anti-verouderings antioxidant

Door

Het gezondheidsblad Alternatif bien-être gepubliceerd in het nummer 148 van januari 2019, een uitstekend en goed gedocumenteerd artikel over de voordelen van Carbon 60.

Wij nodigen u uit u te abonneren op dit gezondheidstijdschrift om op de hoogte te blijven van de nieuwste studies die uw welzijn ten goede komen. Dit tijdschrift heeft ons vriendelijk toestemming gegeven om het artikel te reproduceren.

ALTERNATIF BIEN-ÊTRE

Inhoudsopgave

C60 (koolstof 60): de antioxidant die het leven verlengt.

Antioxidant, antikanker, antiviraal, antibacterieel: deze eigenschappen zijn niet die van een wondermiddel uit de farmaceutische laboratoria, maar die van een zuivere vorm van koolstof - zoals grafiet of diamant - die betrekkelijk recent is ontdekt. Carbon 60 opent ongekende perspectieven op medisch gebied.

C60-France-Antioxydant-anti-age-harry-kroto-buckyball

Harry Kroto, een specialist in organische scheikunde aan de Universiteit van Sussex in het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn ogen gericht op de interstellaire ruimte. Wat is het object van zijn aandacht? Een lange molecule van koolstofatomen die eruit ziet als een slang. Hij is ervan overtuigd dat een dergelijke structuur alleen kan zijn ontstaan in de koolstofrijke atmosfeer van rode reuzen, sterren die aan het eind van hun leven zijn gekomen.

Maar hij had moeite om zijn enthousiasme te delen om meer te leren over deze vreemde verbinding: wat kan er gewoner zijn dan koolstof, het chemische element dat op aarde en in het heelal veel voorkomt? Enige tijd na zijn waarneming, in 1984, had de man een ontmoeting die beslissend zou blijken: tijdens een wetenschappelijk congres kruiste hij het pad van een Amerikaanse collega, Robert Curl, met wie hij bevriend raakte. Curl stelde hem voor aan Richard Smalley, een van zijn collega's aan de Rice University in Houston, Texas, waar hij werkte. Tijdens een bezoek aan het laboratorium van de twee mannen ontdekte Harry Kroto een zeer geavanceerd instrument dat was ontwikkeld door Richard Smalley, de AP2, waarmee het mogelijk werd materie met uiterste precisie te bestuderen. De chemicus heeft maar één wens: hij wil er experimenten mee uitvoeren op koolstof en begrijpen hoe de slangenmolecule kon ontstaan. Hij moest echter geduld hebben: zijn Amerikaanse collega's, die met hun eigen projecten bezig waren, konden niet direct op zijn verzoek ingaan.

Maar het grote moment kwam uiteindelijk in september 1985. De drie mannen verzamelden zich rond de AP2 en injecteerden koolstof in de vorm van grafiet, dat spoedig werd verdampt door de krachtige laser van de machine. Gedurende enkele dagen experimenteerden de wetenschappers en verkregen twee opmerkelijke resultaten. Eerst konden zij de slangmolecule nabootsen die Harry in de ruimte had waargenomen, maar hun aandacht was gericht op een ander kenmerk: de overvloedige aanwezigheid van een zuivere koolstofmolecule, bestaande uit 60 atomen, die nog nooit eerder was beschreven.

ONDERZOEKERS BEREIKEN EEN DOEL

De wetenschappers begonnen vervolgens aan de moeilijke taak om de structuur van deze molecule te bepalen. Met behulp van papier, schaar en plakband ontwikkelde Smalley uiteindelijk een model dat hun ontdekking perfect beschrijft: een veelhoek met 60 hoekpunten en 32 vlakken, waarvan 12 vijfhoeken en 20 zeshoeken, die precies lijkt op... een voetbal! De pas ontdekte koolstof 60 - of kortweg C60 - kreeg al snel de bijnaam "buckyball " 1.

Dankzij dit werk ontdekten de drie mannen het eerste lid van een grote familie van chemische verbindingen, de fullerenen, die uitsluitend bestaan uit een variabel aantal koolstofatomen, in de vorm van een bol, zoals C60, of een ring, ellips of buis, waarvoor zij in 1996 de Nobelprijs voor scheikunde kregen. Deze verbindingen, met hun unieke structuur en geleidende en smerende eigenschappen, zijn interessante nanomaterialen die voor vele toepassingen worden gebruikt, met name op het gebied van de elektronica. Maar dat niet alleen: zij hebben ook een aanzienlijk therapeutisch potentieel, dat de aandacht trekt van onderzoekers over de hele wereld.

EEN SPONS VAN VRIJE RADICALEN

De voordelen van deze molecule voor de gezondheid houden met name verband met een eigenschap van C60: het is in staat zich met elektronen te binden en zo de gevaarlijke vrije radicalen te neutraliseren die voortdurend in ons lichaam worden geproduceerd, zoals het superoxide-ion of het hydroxyl-radicaal. Hoewel ze deel uitmaken van de normale werking van onze cellen wanneer ze in matige hoeveelheden aanwezig zijn, kan hun overmaat schadelijk zijn voor onze gezondheid. Deze chemische stoffen zijn zeer reactief - zij hebben een of meer vrije elektronen die zich aan andere elektronen willen binden - en zij beschadigen de bestanddelen van het lichaam, zoals eiwitten, lipiden of DNA.

Deze oxidatieve stress draagt bij tot het verouderingsverschijnsel, maar ook tot de ontwikkeling van diverse ziekten, zoals kanker, neurodegeneratieve ziekten, hart- en vaatziekten of artritis. De antioxidantcapaciteiten van koolstof 60 zijn zeer krachtig, enkele honderden malen groter dan die van de vitamines C en E of carotenoïden 2.

Voetballen hebben echter een groot nadeel: het is niet oplosbaar in water. Om de opname ervan door het lichaam te vergemakkelijken, hebben wetenschappers talrijke derivaten ontwikkeld, door aan de basismolecule één of meer chemische groepen te hechten, zoals fullerenolen of carboxyfullerenen, die de antioxiderende capaciteiten van de oorspronkelijke molecule behouden.

C60 VERLENGT DE LEVENSVERWACHTING VAN DIEREN

c60-life-cute-pet-collage.jpg

De manier waarop een organisme op oxidatieve stress reageert, speelt een sleutelrol bij het bepalen van zijn levensduur. Zou C60 de levensduur van organismen kunnen verlengen door vrije radicalen gedeeltelijk te neutraliseren? Verscheidene teams hebben getracht deze vraag te beantwoorden door de effecten van de toediening ervan bij verschillende diersoorten te bestuderen. Onderzoekers van de Universiteit van Florida zijn erin geslaagd de levensduur van een klein zoetwaterschaaldiertje, Ceriodaphnia dubia, met 38% te verlengen 3.

Een Chinees team heeft aangetoond dat de veroudering van de worm Caenorhabditis elegans 4 wordt vertraagd en dat C60 in staat is belangrijke genen te activeren die betrokken zijn bij cellulair stressbeheer, waardoor de dieren beter bestand zijn tegen extreme omstandigheden (zoals bijvoorbeeld blootstelling aan hoge temperaturen). Hoewel deze veelbelovende resultaten werden verkregen bij dieren die ver verwijderd zijn van de mens, zijn er aanwijzingen dat het effect van C60 op de levensduur ook relevant is voor zoogdieren. Een studie bij muizen 5 heeft aangetoond dat het de niveaus van oxidatieve stress die met veroudering in verband worden gebracht, vermindert en de levensduur van de dieren met 11% verlengt; en als klap op de vuurpijl voorkomt het de intellectuele achteruitgang bij oudere cavia's.

Maar de meest opvallende resultaten werden in 2012 verkregen door een team van onderzoekers van de universiteit van Paris Sud, onder leiding van Fathi Moussa 6.

De ratten werden verdeeld in drie groepen, waarvan sommige een mengsel van C60 en olijfolie kregen, andere alleen olijfolie en de derde alleen water. Er werden grote verschillen waargenomen in hun levensduur: de dieren leefden gemiddeld respectievelijk 42 maanden, 26 maanden en 22 maanden. Met andere woorden, C60 verdubbelde praktisch de levensverwachting van deze laboratoriumratten! Deze zeer spectaculaire resultaten hebben in de wetenschappelijke gemeenschap tot controverse geleid, vooral omdat het aantal dieren dat in het experimentele protocol was opgenomen, laag was. In dezelfde studie toonden de onderzoekers ook aan dat C60 in staat is de dieren te beschermen tegen de schade die wordt veroorzaakt door de toediening van tetrachloorkoolstof, een gif dat vrije radicalen genereert. De ratten in de controlegroep vertoonden, zoals te verwachten was, ernstige leverschade, terwijl de ratten die C60 toegediend kregen slechts geringe schade aan het leverweefsel vertoonden, hetgeen bewijst dat C60 een formidabel vermogen heeft om vrije radicalen te neutraliseren.

C60 OM KANKER DE KOP IN TE DRUKKEN

Cancer cells targeted by C60 as an anti-cancer agent

Koolstof 60 is ook van belang voor kankeronderzoekers. De rol van vrije radicalen bij de ontwikkeling van kanker is welbekend: zij veroorzaken instabiliteit in de genen, blokkeren de proliferatie van kankercellen en de vorming van nieuwe bloedvaten om de tumoren te voeden 7.

Een van de therapeutische wegen om de ziekte onder controle te krijgen is daarom het gebruik van antioxidantverbindingen, en C60 is daarvoor een uitstekende kandidaat, gezien zijn formidabele mogelijkheden. Zo heeft een van de derivaten ervan een antitumoractiviteit aangetoond, niet door de directe vernietiging van kankercellen, maar door de verandering van hun micro-omgeving, waardoor deze ongunstig wordt voor hun ontwikkeling 8. Andere derivaten kunnen een radioprotectieve werking uitoefenen, waardoor gezonde cellen worden beschermd tegen de schade die wordt veroorzaakt door de hoge stralingsdoses die worden gebruikt om kankercellen te vernietigen 9.

Koolstof 60 zou ook kunnen helpen een probleem op te lossen waarmee artsen herhaaldelijk worden geconfronteerd: de resistentie van kankercellen tegen chemotherapie, waardoor de kansen op een succesvolle behandeling in het gedrang komen. Een team 10 heeft een anti-kankermedicijn ontwikkeld op basis van de combinatie van C60 en cisplatine, een molecule die gewoonlijk bij chemotherapie wordt gebruikt. Bij een test op kankercellen van leukemie die resistent waren tegen bepaalde chemotherapieën, bleek de combinatie doeltreffender te zijn in het vernietigen van de zieke cellen dan cisplatine alleen. De onderzoekers dienden het vervolgens toe aan muizen met longkanker en ontdekten dat de groei van de tumor sterker werd afgeremd dan met een van beide verbindingen alleen. Het mechanisme achter dit succes werd aangetoond: C60 was in staat bepaalde eiwitten (P glycoproteïne 11, MRP1 en MRP2) te inactiveren die bijdragen tot deze chemotherapieresistentie. Tenslotte vermindert C60 de toxiciteit van cisplatine, dat mutaties in de genenpool kan veroorzaken, waardoor het risico van het ontstaan van een secundaire kanker enkele jaren na de behandeling toeneemt. C60 zou ook de kankerdiagnostiek kunnen verbeteren; zo heeft een Amerikaans team onlangs een contrastmiddel ontwikkeld voor gebruik bij MRI-scans (magnetic resonance imaging) dat niet alleen borsttumoren met grote nauwkeurigheid detecteert, maar ook informatie verschaft over de snelheid waarmee deze groeien 12.

De holle structuur van C60 vormt een kooi die plaats biedt aan gadolinium, een molecule die gewoonlijk wordt gebruikt om weefsel in MRI zichtbaar te maken, en aan het oppervlak ervan is een kleine verbinding bevestigd die een specifiek eiwit detecteert dat met kanker in verband wordt gebracht. Deze assemblage verbetert de gevoeligheid van de techniek en garandeert de veiligheid ervan, vooral omdat de gebruikte doses lager zijn dan bij traditionele methoden.

DE ANTIMICROBIËLE EIGENSCHAPPEN VAN C60

different types of bacteria gram-positive and gram-negative bacteria

Koolstof 60 heeft ook antibacteriële eigenschappen, die op een verschillende manier worden uitgeoefend afhankelijk van het soort bacterie13. Deze micro-organismen bestaan uit een enkele cel en een beschermende wand. De aard van deze laatste varieert en er kunnen twee hoofdgroepen worden onderscheiden: grampositieve bacteriën (zoals stafylokokken, streptokokken of enterokokken) en gramnegatieve bacteriën (zoals Escherichia coli).

In de eerste groep is de C60 in staat direct tussen de verbindingen van de wand te intercaleren; de microbe kan dus niet overleven. Het kan de tweede groep bacteriën niet rechtstreeks vernietigen, maar het kan de infectie die zij veroorzaken onder controle houden. E. coli is een natuurlijk voorkomende bacterie in de darm en is over het algemeen onschadelijk. Het kan echter pathogeen worden en leiden tot verschillende ziekten: urineweginfectie, gastro-enteritis, enz., en zelfs de gevreesde meningitis, vooral bij zuigelingen. Bacteriële meningitis gaat gepaard met een toename van de doorlaatbaarheid van de beschermende barrière van de hersenen, die bijdraagt tot het ontstaan van hersenoedeem, waardoor de druk binnen de schedel toeneemt en bepaalde delen van de hersenen verstoken blijven van de zuurstof die onontbeerlijk is voor de overleving van de cellen. In een studie bij muizen hebben Taiwanese onderzoekers aangetoond dat een C60-derivaat dit fenomeen kan tegengaan en de integriteit van deze beschermende barrière in stand kan houden14.

Naast deze antibacteriële eigenschappen heeft het ook het vermogen om virussen te bestrijden. Het is doeltreffend gebleken tegen influenza15 en hepatitis C 16. Sinds de jaren negentig wordt het antivirale potentieel ervan ook bestudeerd tegen een geduchte ziekteverwekker: het humane immunodeficiëntievirus, dat AIDS veroorzaakt. In die tijd ontdekten onderzoekers dat van koolstof 60 afgeleide verbindingen een antivirale werking hadden tegen HIV1, de meest voorkomende vorm van het virus. De werkingsmechanismen werden echter niet opgehelderd, waardoor de ontwikkeling van therapieën werd vertraagd.

Onlangs, in 2016, heeft een team van de University of Texas, USA 17, een deel van het mysterie rond de werkingswijze ervan weggenomen. Vroeger dacht men dat C60 de werking van de door het virus geproduceerde proteasen blokkeerde om de precursorverbindingen af te breken en de moleculen te verkrijgen die nodig zijn voor zijn vermenigvuldiging. Maar wetenschappers hebben zich gerealiseerd dat het eigenlijk op een andere manier werkt: het gaat de rijping van het virus tegen. Wanneer het virus zich in een geïnfecteerde cel vermenigvuldigt, blijft het dus in een onrijpe vorm die geen infectiekracht heeft. Dit is een zeer interessante weg voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak van de bestrijding van het virus.

C60 VOOR GEZONDE BOTTEN EN GEWRICHTEN

Carbon 60 heeft ook een beschermende werking op ons skelet. Reeds in de jaren negentig heeft een groep onderzoekers aangetoond dat het de aanmaak kon bevorderen van chondrocyten 18, de cellen die zorgen voor de regeneratie van kraakbeen, het weefsel dat de botuiteinden in de gewrichten bedekt. Zou het dus de degeneratie van deze beschermende laag, die met name bij artrose wordt waargenomen, kunnen tegengaan? Om dit te bepalen hebben Japanse onderzoekers 19 een dubbel experiment uitgevoerd. Ten eerste bestudeerden zij het gedrag van menselijke chondrocyten die werden blootgesteld aan oxidatieve stress, met of zonder C60. De cellen die aan deze cellulaire stress worden blootgesteld, produceren enzymen, stoffen die het kraakbeenweefsel aantasten, maar dit verschijnsel wordt gestopt door toevoeging van de behandeling.

Bovendien verhoogt het de productie van collageen type II en proteoglycanen, de basisbestanddelen van kraakbeen. In het tweede deel van hun studie testten de wetenschappers de effecten van de verbinding in een diermodel van de ziekte. Zij injecteerden C60 in de gewrichten van konijnen en stelden vast dat de slijtage van het kraakbeen werd vertraagd.

Dankzij zijn antioxiderende eigenschappen voorkomt C60 de ontstekingstoestand die bijdraagt tot de afbraak van dit weefsel. Maar vrije radicalen zijn niet alleen schadelijk voor het kraakbeen, ze beschadigen ook het botweefsel door de vorming van osteoclasten20, te bevorderen, de cellen die verantwoordelijk zijn voor de botafbraak. Ook hier kan C60 schade voorkomen: geïnjecteerd in de gewrichten van ratten die aan osteoartritis lijden, vermindert het het aantal van deze cellen en dus de vernietiging van botweefsel21.Aanvullende gegevens die in laboratoriumproeven zijn verkregen, suggereren dat het ook de vorming van nieuw botweefsel kan stimuleren door bepaalde genen te activeren die bij dit verschijnsel betrokken zijn22. C60 is daarom een ideale kandidaat voor de behandeling van osteoartritis. Uit verdere gegevens van laboratoriumproeven blijkt dat het ook de vorming van nieuw botweefsel kan stimuleren door bepaalde genen te activeren die bij dit proces betrokken zijn.22 Dit maakt het een ideale kandidaat voor de bestrijding van osteoporose, een aandoening waaraan ongeveer 40% van de vrouwen boven de 65 jaar lijdt. Dit is met name het geval omdat de geneesmiddelen die traditioneel worden gebruikt om de ziekte te bestrijden, zoals bisfosfonaten, die bij orale toediening slecht worden opgenomen in de darm, beter kunnen worden gericht. Onderzoekers hebben gewerkt aan de ontwikkeling van chimere verbindingen, gemaakt van C60 en bisfosfonaten, die een sterke affiniteit hebben voor hydroxyapatiet, het belangrijkste minerale bestanddeel van bot. Deze behandeling is dus specifiek gericht op botweefsel 23.

De effecten van C60-derivaten worden ook bestudeerd bij een andere skeletaandoening, namelijk slijtage van de tussenwervelschijven24. Door de productie van ontstekingsstoffen te verminderen, verminderen ze de pijn die ermee gepaard gaat.

C60 TEGEN HUIDVEROUDERING

Bovengenoemde werkzaamheden hebben weliswaar bemoedigende resultaten opgeleverd, maar de meeste onderzoekprojecten bevinden zich nog in de fase van dierproeven en er zijn nog maar weinig klinische proeven op mensen uitgevoerd. De enige uitzondering hierop vormen de cosmetica, waar C60's vermogen om de vernietiging van collageenvezels door vrije radicalen tegen te gaan25 het tot een onmiskenbare anti-verouderingstroef maakt. In een onderzoek met 23 personen verminderde het aanbrengen van een crème op basis van C60 gedurende twee maanden de diepte van de rimpels 26; een ander onderzoek, dat één maand duurde, toonde een verhoging van het collageengehalte van de huid en een verbetering van het hydratatieniveau aan27.

De onderzoekers stelden ook vast dat de behandeling niet toxisch was in tests op fibroblasten, de cellen die in de huid aanwezig zijn. Er zijn al antiverouderingscrèmes op basis van koolstof 60 op de markt. Bovendien zou C60 ook andere toepassingen in de dermatologie kunnen hebben: in een kleine proef tegen acne leidde de toepassing van een gel tweemaal per dag gedurende twee maanden tot een vermindering van de laesies, zonder dat de doeltreffendheid van de huidbarrière verminderde. Een van de manieren waarop het werkt is door de talgproductie te verminderen28.

KUNNEN DE VOORDELEN VAN KOOLSTOF 60 WORDEN GENOTEN ?

Op diverse internetsites worden producten verkocht die koolstof 60 bevatten, maar dit zijn geen geneesmiddelen of voedingssupplementen. Zij worden geleverd in de vorm van een poeder of een oplossing waarbij het product wordt gemengd met olijf-, avocado- of kokosolie. Carbon 60 is niet goedgekeurd voor gebruik bij mensen, maar dat weerhoudt sommige gebruikers er niet van het te gebruiken zonder het officiële groene licht af te wachten, ter bestrijding van diverse chronische aandoeningen zoals artrose, osteoporose, inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, diverticulitis, enz.) of allergieën.

Sommige patiënten die aan multiple sclerose lijden, gebruiken het om te proberen de evolutie van deze auto-immuunziekte te vertragen: door de ontstekingsverschijnselen af te zwakken, zou koolstof 60 de vernietiging kunnen vertragen van de beschermende mantel die het verlengstuk van de neuronen omgeeft.

Koolstof 60 zelf houdt geen allergierisico in 29 en lijkt geen toxisch effect te hebben30, zelfs niet wanneer het in relatief hoge doses wordt toegediend: bij ratten die werden blootgesteld aan een dosis van 2.000 mg/kg gedurende één dag en 250 mg/kg gedurende 30 dagen, werden geen sterfgevallen waargenomen en werd de structuur van de inwendige organen niet aangetast door de behandeling. De in het lichaam aangetroffen hoeveelheden koolstof 60 waren gering, waaruit blijkt dat het naar behoren werd geëlimineerd. Gegevens over de langetermijneffecten van de toediening ervan zijn echter niet beschikbaar.

Artikel geschreven door Céline Sivault

Referenties en wetenschappelijke studies die in het artikel zijn gebruikt:

Verwante producten
Laat een reactie achter
Laat een antwoord achter

Menu

Instellingen

Maak een gratis account aan om verlanglijstjes te gebruiken.

Meld je aan